Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Bernadett nevű látogatóinkat!
2019. február 18.
Ügyintézés >> Városüzemeltetés

pdf icon
Megosztás:
Az iroda elérhetősége

 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
földszint 28-as iroda

Telefonszám: 52/381-411 129-es vagy 133-as mellék

Ügyfélfogadás


 
Hétfő: 800 - 1200 és 1230 - 1600
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda, csütörtök, péntek: 800 - 1200

 

Városüzemeltetési nyomtatványok

 

Közterületfoglalási nyomtatványok

 

Letölthető nyomtatványok

Fakivágási engedély kérelem
Méhészkedés nyilvántartásba vétele
Ebösszeíró adatlap 2014.      Változás bejelentő lap

Kérelem hirdetmény/választási plakát/megállító tábla/hirdető berendezés elhelyezése iránt

Közterület-felügyelők feladatköre: Közterület-foglalással kapcsolatos ügyintézés, szabálytalanságok megelőzése. Említettekkel kapcsolatos lakossági bejelentésekre történő reagálás, ezért az alábbi intézkedést igénylő esetekben kereshetők:

 • ingatlanok előtti közterület nem megfelelő tisztántartása,
 • nyílt és burkolt árkok, és kapcsolódó átereszek nem megfelelő karbantartása,
 • zöldterületi sávok gondozatlansága esetén
 • közterületi nem rendeltetésszerű használata esetén-, környezetszennyezés-, szeszesital-fogyasztás esetén
 • illegális háztartási hulladékszállítás estén
 • szabálytalan közterületi járműtárolás,
 • építési engedély nélküli építkezések,
 • az eltűnt, vagy sérült, javításra szoruló KRESZ táblák jelzések esetén
 • az engedély nélküli közterület-, vagy útfelbontások esetén
 • szakszerűtlen, balesetveszélyt jelentő közműépítés vagy bekötés
 • a szakszerűtlen közműbekötések, vagy felfagyások, avulások okozta útkátyúkra,
 • az utak felszíni vízelvezetését akadályozó padka feltöltődésekre, gazosodásokra,
 • balesetveszélyessé, illetve kényelmetlenné váló járda szakaszokra,
 • kiszáradt, megcsonkított, pótlásra érdemes fákra,
 • közterületi árkokba illegális trágyalé kivezetések létesítésére,
 • közúti közlekedést veszélyeztető, KRESZ táblákat takaró növényekre, lombosodásra, illegális szemét és dög elhelyezésekre

Szezonális jellegű rendszeresen előforduló szabálytalanságok lehetnek:

 • az éjszakai ellenőrzések során észlelt közvilágítási gondokra.
 • télen járdák síktalanítása
 • ősszel és koratavasszal a belvízvédekezés érdekében átereszek tisztíttatása, árkok gaztalanítása, szándékos árokfeltöltések felszámolása,
 • mezőgazdasági idényben takarmányozók közterületi tárolása stb.
 • nyáron ingatlanok előtti zöldterület gaztalaníttatása
 • és a hivatal vezetésétől időszakonként célfeladatként megjelöltek.                                                                                                                                                                                 

Elérhetőség: Zsuga László: 06-30/849-4080 vagy a 381-411/141 telefonszámon munkaidőben, illetve személyesen hétköznapokon a Polgármesteri Hivatal 26-os irodájában, ügyfélfogadási időben 11:30-12:00 és 15:30-16:00, illetve a megadott telefonszámokon SMS-ben és a e-mail címen.

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterületi közvilágítás meghibásodásával kapcsolatos bejelentést tehetnek a Városfejlesztési- és Gazdálkodási Irodában a közterület-felügyelőknél vagy a szolgáltatást végző Mezei-Vill Kft. ingyenesen hívható  06-80-204-270 telefonszámán.

 

Gyepmester feladatköre: Polgármesteri Hivatal felhívására, illetőleg a hozzá érkező lakossági jelzés alapján kóbor állatok befogása illetve minden, pl. a közúton talált állathullának történő kiszállítása a gyepmesteri telepre, a hulladéktemetőbe.

Elérhetőség: Nagy Zoltán Hajdúnánás, Tanya 31. vagy a 06-30/490-1091 illetve a 381-953 telefonszámon.