Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Bernadett nevű látogatóinkat!
2019. február 18.
Önkormányzat >> Intézmények >> Szociális

pdf icon
Megosztás:

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény vezetője: Nagyné Juhász Krisztina
Elérhetőségei: 52/381-624, 06 (70) 373-4473
Email:
Az intézmény székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.
A bölcsőde telephelye: 4080 Hajdúnánás, Nikodémusz u. 10-12.
Működési területe: Hajdúnánás város közigazgatási területe
További információ nyújtására feljogosított munkatársak neve, elérhetősége: Révész Magdolna 52/381-624, 06 (70) 373-4473

Ügyfélfogadás:

Hétfő – Kedd – Csütörtök: 8 - 12 óráig és 13 - 15.30 óráig
Szerda:    8 - 12 óráig és 13 - 17.30 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelezően megvalósítandó feladatként fogalmazza meg a családsegítést, mint a szociális alapszolgáltatások egyik formáját. Hajdúnánás város önkormányzata ezt a családsegítő szolgálat működtetésével valósítja meg, amely 1998 óta tevékenykedik városunkban.

 A szolgálat ellátásai önkéntesek, valamint ingyenesek. Segítséget nyújtunk egyéneknek, családoknak, fiataloknak, időseknek, magányosoknak, lelki problémákkal-, kapcsolati problémával küzdőknek, akik nem tudnak ügyeikben eljárni, nincsenek információi.

 A szolgálat célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve az egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára nyújtott segítség, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás, vagyis családsegítés
Ennek keretében biztosítjuk:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
 • családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
 • a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését.
 • információt nyújtunk ellátások formáiról és a hozzájutás módjáról
 • ügyintézésben nyújtunk segítséget
 • ruhaadományokat fogadunk, szétosztunk, egyéb felajánlásokat közvetítünk
 • tanyagondnoki szolgálat működtetését

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 9 fő főállású munkavállaló segítségével végzi a meghatározott szociális alapszolgáltatást és a gyermekjóléti alapellátást biztosító tevékenységeket.

Hajdúnánáson 2011 júliusától működik tanyagondnoki szolgálat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde intézményén belül.

A külterületeken élő lakosok számára a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételével lehetőség nyílik arra, hogy mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, saját otthonukban töltsék. A szolgálat alapfeladatai közé tartozik az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés, továbbá az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. A tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012 decemberében új épületbe költözött, az épület ünnepélyes átadására 2013. március 29-én került sor.

A családsegítő szolgálat a gyermekjóléti, illetve a tanyagondnoki szolgálattal közös épületben működik a Kossuth u. 19. szám alatti épületben.

 

Városi Bölcsőde

Az intézmény vezetője:       Nagyné Juhász Krisztina
Az intézmény székhelye:     4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.
A bölcsőde telephelye:       4080 Hajdúnánás, Nikodémusz u. 10-12.
Tel: 52/381-312

A Városi Bölcsőde engedélyezett férőhelyeinek száma 50 fő, 4 csoportban folyik a gyermekek napközbeni ellátása minden csoportban 2 szakképzett gondozónő munkájával. 
Intézményünk a felvételi kérelmeket folyamatosan fogadja egész éven át. 
A bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

 • akit egyedülálló szülő nevel,
 • akinek a családjában 3 vagy annál több gyermek van,
 • akinek a szülője tartósan munkaképtelen, 
 • akinél szociális indok áll fenn,
 • akinek mindkét szülője dolgozik

A felvétel iránti igényt írásbeli kérelem formájában az intézményvezetőnél szükséges benyújtani. A kérelem formanyomtatványa beszerezhető a Városi Bölcsődében és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál egyaránt beszerezhető.

A bölcsődei alapszolgáltatások ingyenesek, a kiegészítő szolgáltatások és étkezés térítési díjjal bírnak.

A bölcsőde nyitva tartása rugalmas nyitva tartás elvén működik: reggel 6.00 órától délután 18.00 óráig, munkanapokon napi 12 óra.

A bölcsődei gondozás-nevelés során a szakmai alapelvek érvényesülnek:

 • a gondozás-nevelés egysége,
 • egyéni bánásmód,
 • saját gondozónő rendszer,
 • aktivitás, önállóság segítésének támogatása,
 • pozitív megnyilatkozásokra való,
 • rendszeresség, fokozatosság elvének biztosítása. 

A bölcsődei életbe bölcsődei felvételt követően a kisgyermekek beszokatása a gondozónővel az előzetes egyeztetés után történik.

A gondozónők küldetését az intézmény minőségpolitikáját meghatározó missziós nyilatkozatunk foglalja magába Váci Mihály szavait idézve:

"És érezzék egy kézfogásról rólad,
Hogy jót akarsz és te is tiszta jó vagy:
S egy tekintetük elhitesse véled,
- szép dolgokért élsz-érdemes élned!"

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde a bölcsődei alapfeladat ellátásán túl, térítési díj ellenében további szolgáltatásként a családi nevelést támogató, alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

 • játszócsoport,
 • időszakos gyermekfelügyelet,
 • házi gyermekfelügyelet.”

 

A szolgáltatások az alábbi térítési díjak ellenében vehetőek igénybe:

A Városi Bölcsőde intézményi térítési díja
0 Ft
Időszakos gyermekfelügyelet
236 Ft/óra
Játszócsoport
236 Ft/óra
Házi Gyermekfelügyelet
830 Ft/óra

 

II./ Az étkeztetést biztosító intézményekben figyelembe vehető nyersanyagnormák

Étkezési kategóriák                                                                    normál      diétás
Bölcsőde (0-3 év)
            napi négyszeri étkezés
Óvodai ellátás (3-6 év)
            napi háromszori étkezés
            tízórai
            ebéd
            uzsonna
Általános Iskolai napk. ell.  (6-14 évesek)
            napi háromszori étkezés
            tízórai
            ebéd
Menza (14-18 évesek)
            ebéd
Középiskolai Kollégium (14-18 évesek)
            napi háromszori étkezés


340 Ft

211 Ft
42 Ft
127 Ft
42 Ft

275 Ft
53 Ft
170 Ft

203 Ft

554 Ft 


440 Ft

311 Ft
62 Ft
187 Ft
62 Ft

375 Ft
72 Ft
232 Ft

303 Ft

654 Ft

A nyersanyagnorma árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.